Parasztház - családi ház típusok
Az alábbi ajánlati tervek Hajdúnánás Város Önkormányzata számára készültek. Az ajánlatkérő határozatban döntött arról, hogy a város Újházhely elnevezésű településrészén építésre alkalmas ingatlanokat alakít ki. Az Önkormányzat olyan lakóépületeket kíván terveztetni, melyek hajdúsági, hajdúnánási hagyományos formavilágot képviselnek, de elrendezésükben, felszereltségükben a mai igényeket teljes mértékben figyelembe veszik. A tiszta formavilág mellett költségtakarékosan megépíthetők, belső elrendezésük célszerű, de nem luxusigényű, üzemeltetésük takarékos.
Telepítésük az oldalhatáron álló beépítési módnak megfelelően az építési előírások, a helyi építési szabályok betartásával összességében mintául szolgáljon az itt lakó átlagjövedelmű, építkezni kívánó családok számára.
Az egylakásos 70 ill. 100 m2-es nettó alapterületű lakások a már kialakított, 500 m2-t alig meghaladó telkekre kellett elhelyezni a falusias lakóterületre vonatkozó követelmények figyelembevételével. A lakóterületen 30 %-os beépíthetőség mellett számolni kell haszonállattartás igényével, azzal együtt járó tároló, illetve előkészítő helyiségek elhelyezésével, a keletkező trágya tárolásával, elszállításának lehetőségével. Emiatt a lakóépületek által elfoglalható területek erősen korlátozottak.

Alapvetően a kiírás szerinti két alaptípusra koncentráltunk. A helyi építészeti hagyományok szerint ugyan gyakori a tornác nélküli épületek elhelyezése is, mi mégis a bemutatott tervek szerint a markánsabb kialakítású tornácos típust javasolnánk. A tetők egységesen nyereg formájúak, kis kontyolt vagy oromfalas kialakítással. A tornác külső vonalára illeszkedő keresztirányú nyeregtető egyrészt a viszonylag keskeny épülettömegekben a tágasabb helyiségek elhelyezésének kedvez, másrészt a tetőtéri bővítés lehetőségét hordozza. Ezt a tetőidomot lezáró oromfalak szintén kis konttyal, vagy oromfallal készülhetnek a fő tetőidomot lezáró oromfalakkal lehetőleg összhangban.
A tornác oszlopok kialakítása lehet szögletes vagy klasszicizáló kör keresztmetszetű, de nem kizárt, hogy faoszlopos megoldással is csinosan kialakítható. Itt említenénk meg egy változatként az oromfalak faburkolatos kialakításának alkalmazását, amelyek a régi faragott oromzatok hangulatát idézhetik. Pusztuló értékeink közt még néhol fellelhetők a palánkok, kerítések és kapuk hagyományos hajdú faragásai, ezeket szeretnénk visszaidézni a kiskapuk és az utcai kerítések kialakításánál.
Koncepciónk szerint az épületek színezésénél a fehér színű vakolat alkalmazását tartjuk a legmegfelelőbbnek a meszelt falfelületek tisztaságát visszaidézve. A fa szerkezetek pácolása és a natúr égetett kerámia cserepek vörös tónusai szintén a természetességet tükrözik.
A lakások bővítése a 40°-os tetősíkokkal határolt tetőtér irányában történhet, a lépcső a nappalikban helyezhető el.
70nm-es családiház típus
100nm-es családiház típus