Beruházás bonyolítás
Projekt előkészítés
Üzleti koncepció, hasznosítási javaslat és program kialakítás
Üzleti terv, beruházási költségbecslés készítés
Engedélyezési és kiviteli tervek készít(tet)ése, véglegesítése
Pályázat esetén: adatbiztosítás, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének műszaki koordinálása
Engedélyeztetési folyamatban közreműködés, hatóságokkal (önkormányzat, szakhatóságok, pályázati irányító hatóság) való kapcsolattartás
Árajánlatok begyűjtése, versenyeztetés, kivitelezési (szerelési) vállalkozási szerződés(ek) előkészítése
Pénzügyi ütemezés, mérlegtervek, cash-flow tervek
Hitelkérelem előkészítés
Építés bonyolítás
Munkaterület átadása a kivitelezésre
Műszaki ellenőrzés
Mérnöki felügyelet a kivitelezés során
Minőségbiztosítás és a technológia felügyelete
Műszaki átadás-átvétel
Dokumentáció, iratanyag, jegyzőkönyvek kezelése
Elszámolások felügyelete
Üzembe helyezési eljárásban közreműködés
Garanciális problémák kezelése
Pályázat esetén: utókövetés, monitoring
Energetikai tanúsítások
Építészirodánk vállalja új és meglévő épületek, lakások energetikai tanúsítását, valamint az engedélyezési tervek beadásához szükséges energetikai számítás elkészítését.
Vezető tervezőnk épületenergetikai szakértő, rendelkezik a Budapesti Építész Kamara által kiadott szakértői jogosultságokkal (energetikai tanúsítás, TÉ 01-1781; épületenergetikai szakértő, SZÉSZ8 01-1781).

Az energetikai tanúsításról általános információkat megtalál az alábbi linken:
http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas

Vonatkozó rendeletek:
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Műszaki ellenőri tevékenység
A műszaki ellenőr a megvalósításra irányuló építési, szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott műszaki terv betartását.
a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezési tevékenység ellenőrzése, a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése
az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése
a hibáknak, hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése
a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére
a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolás meglétének ellenőrzése
műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban
Épület felmérések
Pályázatok
Felelős műszaki vezetés