Délegyháza - óvoda bővítés
A tervezési terület Délegyháza község központi területén a Községháza mellett található. A telek a közelmúltban történt telekalakítást követően az óvodai funkciónak jobban megfelelő 5485 m2-es területű, az északi oldalon a Kossuth utcára is rendelkezik közúti kapcsolattal. Jelenleg a 2012-ben történt bővítést követően 6 csoportszobával rendelkezik, melyek a régi, konyhaüzemnek is helyet adó épületrészhez kapcsolódnak. A tervezési program az óvoda újabb két csoportszobával való bővítésére szólt, melyek az időrendben legelőször épült tömeghez kapcsolódnak egy nyaktaggal, mely átközlekedőként is funkcionál. Az új épületrész elkészítésével az óvoda hasznos alapterülete mintegy 200 négyzetméterrel fog növekedni, ami két új csoportszobát és az hozzájuk szükséges funkciókat tartalmazza. Az új tervek a régi épületrészhez egy nyaktaggal csatlakozva és a homlokzati ritmikát átörökítve a meglévő legelső építésű épülettömeggel közel azonos kubusú épületrészről készültek. Szempont volt, hogy az intézmény a későbbiekben (amennyiben igény van rá) tovább bővíthető legyen, valamint az is, hogy a közlekedés az épületben problémamentesen megoldható legyen akadálymentesen is.
Tervezett bővítés földszinti alaprajza
Tervezett bővítés látványtervei